Följ oss på:

 

Stombeteckningar

Information om våra skåpbeteckningar

Alla koder som börjar på         B                          Bänkskåp höjd 704
Alla koder som börjar på         BT                        Bänkskåp tomt
Alla koder som innehåller       L(1)                     Intivolåda (siffran anger hur många)
Alla koder som innehåller       E(1)                     Metaboxlåda (siffran anger hur många)

Alla koder som börjar på         K                          Kontinentalhöjd 2118 från golv
Alla koder som börjar på         KV                       Kontinentalhöjd väggskåpshöjd 704
Alla koder som börjar på         KVT                     Kontinentalhöjd väggskåpshöjd 704 tomt utan hyllplan
Alla koder som börjar på         KÖ                       Kontinentalhöjd anpassat skåp för kyl/frys
Alla koder som börjar på         KH                       Kontinentalhöjd högskåp höjd 1952
Alla koder som innehåller       KH (L1)               Högskåp med Intivolåda (siffran anger hur många)
Alla koder som innehåller       KH (E1)              Högskåp med Metaboxlåda (siffran anger hur många)

Alla koder som börjar på         S                           Standardshöjd 2278 från golv
Alla koder som börjar på         SV                        Standardshöjd väggskåpshöjd 864
Alla koder som börjar på         SVT                     Standardshöjd väggskåpshöjd 864 tomt utan hyllplan
Alla koder som börjar på         SÖ                       Kontinentalhöjd anpassat skåp för kyl/frys
Alla koder som börjar på         SH                        Standardshöjd högskåp höjd 2112
Alla koder som innehåller       SH (L1)               Högskåp med Intivolåda (siffran anger hur många)
Alla koder som innehåller       SH (E1)               Högskåp med Metaboxlåda (siffran anger hur många)

Alla koder som börjar på         F                           Fullhöjd 2374 från golv
Alla koder som börjar på         FV                        Fullhöjd väggskåpshöjd 960
Alla koder som börjar på         FVT                     Fullhöjd väggskåpshöjd 960 tomt utan hyllplan
Alla koder som börjar på         FÖ                       Fullhöjd anpassat skåp för kyl/frys
Alla koder som börjar på         FH                        Fullhöjd högskåp höjd 2208
Alla koder som innehåller       FH (L1)               Högskåp med Intivolåda (siffran anger hur många)
Alla koder som innehåller       FH (E1)               Högskåp med Metaboxlåda (siffran anger hur många)

Alla koder som börjar på         LB                        Låghöjd bänkskåp H 576
Alla koder som börjar på         LV                        Låghöjd väggskåp H 576
Alla koder som börjar på         LVT                      Låghöjd väggskåp H 576 tomt utan hyllplan
Alla koder som börjar på         LH                        Låghöjd högskåp höjd 1414
Alla koder som innehåller       LH (L1)               Högskåp med Intivolåda (siffran anger hur många)
Alla koder som innehåller       LH (E1)               Högskåp med Metaboxlåda (siffran anger hur många)

Alla koder som börjar på         Ö                          Väggskåp med överhängd klafflucka

Samtliga mått anges i millimeter (mm).

SKÅP FÖR KYL, FRYS, UGN OCH MIKRO.

Ska du bygga in kyl, frys, ugn eller mikro måste skåpen vara ventilerade. Norastommens skåp för dessa ändamål har urtag för ventilation i samtliga hyllors bakkant, samt i skåpets tak och botten. Observera dock att urtag för ventilation (minst 200 cm2) alltid ska göras i sockel och takanslutning. För detta finns ventilationsgaller. Vi rekommenderar en kopplad hylla som placeras mitt i skåpet, i de fall högskåpet har förvaringshyllor, dragbackar o dyl. och har en eller båda sidorna fria, eller är placerat mot kyl- eller frysskåp.

FYRA STANDARDHÖJDER.

De olika höjderna betecknas med bokstäverna L, K, S och F.

Standardhöjderna räknade från golv inkl. 166 mm sockel är följande:

L-höjd (Låghöjd) 1990 mm

K-höjd (Kontinentalhöjd) 2118 mm

S-höjd (Fullhöjd) 2278 mm

F-höjd (Totalhöjd) 2374 mm

Skåpens olika höjder och djup.

Typ av skåp Höjd exkl. sockel Djup exkl. lucka

Bänkskåp, standard 704 mm 580 mm

Bänkskåp, lägre höjd 576 mm 580 mm

Överskåp, L-höjd 576 mm 340 mm

Överskåp, K-höjd 704 mm 340 mm

Överskåp, S-höjd 860 mm 340 mm

Överskåp, F-höjd 960 mm 340 mm

Högskåpens och bänkskåpens invändiga djupmått är 560 mm.

Överskåpens invändiga djupmått är 320 mm.

I respektive skåps beskrivning och pris ingår om ej annat anges: Gångjärn, gångjärnsplatta och lådinsatser med skenor. Hyllplan, insatser (typ källsortering) etc. ingår då detta framgår av beskrivningstext. Lådfronter, luckor och grytfronter beställs separat.

BORRNINGAR

LUCKOR:

Luckor >1399 2 gångjärnsgrytor K/C 78 från överkant resp. underkant lucka.

Luckor 1400 > 1799 3 gångjärnsgrytor K/C 78 från överkant resp. underkant lucka samt ytterligare en gångjärnsgryta i luckcentrum.

Luckor >1800 4 gångjärnsgrytor K/C 78 från överkant resp. underkant lucka 2 gångjärnsgrytor C/C 750 från överkant resp. underkant lucka.

ÅDRINGSRIKTNING PÅ LUCKOR OCH LÅDFRONTER

Ådringsriktningen på luckor och lådfronter följer möbelindustrins standard och vid leverans som standard, d.v.s. om inget annat anges/avtalas, levereras ådringsriktning enligt nedanstående tabell på luckor respektive låd/grytfronter.

Ådring Stående/ liggande

Melamin

MDF-lasyr

Askfaner

3-skikt

Faner m. träkant

Ramlucka m. fanerad spegel

Ramlucka m. massiv spegel

Lucka

Stående

Stående

Stående

Stående

Stående

Stående

Stående

Lådfront

Stående

Liggande

Liggande

Liggande

Liggande

Liggande

Liggande

Grytfront

Stående

Stående

Stående

Stående

Stående

Stående

Stående

SKÅP VENTILERAD RYGG:

Skåp med lådor/back (gryt) i enkelsidigt utförande levereras med 86/150 höga lådsidor djup 500mm, lådbredd skåpsbredd -40mm (utvändigt), lådsidor i cremevit (RAL 9001) utförande, bärförmåga 25kg.

Skåp med lådor/back(gryt) i mjuk dämpat utförande levereras med 84/200 höga lådsidor, djup 550 mm, lådbredd skåpsbredd -45mm (utvändigt), låd/backsidor i vitt utförande, 30 kg bärförmåga, back(grytlåda) i skåpsbredder 900 och 1000 mm har 50 kg bärförmåga där ej annat anges.